Företagsträff Skultuna 19 maj

Skultuna Messingsbruk

Tillsammans med Skultuna kommundelsförvaltning bjuder vi in till en företagsträff med syfte att inspirera, skapa samverkan mellan näringslivet och politiken samt stärka företagsklimatet. Inbjudna till träffen är företag i Skultuna samt politiker och tjänstepersoner inom Västerås stad.

En morgon med Skultunas företag i fokus

Det händer saker i Skultuna! Områden som utvecklas, företagsetableringar och spännande framtidsprojekt.

Datum: 19 maj

Tid och plats: 08:00 – 10:00 på Skultuna Messingsbruk

Program
Invest Västerås berättar om arbetet med företagsetableringar i Skultuna och Visit Västerås om vad som är aktuellt inför sommaren inom besöksnäringen. Skultuna kommundelsförvaltning kommer att berätta om sitt arbete med att göra Skultuna ännu mer attraktivt att bo, leva och verka i – bland annat får vi veta mer om planerna om ny skola och om nya mötesplatser för möten och kunskap. Leader Mälardalen informerar om aktuella företagsstöd att söka.

Gästande företag
Vi inspireras av några lokala företag som berättar om sin resa och om hur det är att driva företagi Skultuna:

– Skultuna Messingsbruk
– Råbe Tooling
– Skultuna Lagårn
– Skultuna Flexible

 

Invest Västerås anordnar branschträffar med syfte att inspirera, skapa samverkan och stärka företagsklimatet. Inbjudna är företag inom branschen, aktuella aktörer samt tjänstepersoner och politiker inom Västerås stad.

 


Fler möten och evenemang

Näringslivsfrukost 14 september

Välkommen på frukost mitt i näringslivet! Vi bjuder på näringslivsinfo, nätverk och inspiration. Varje tillfälle har olika teman!

Läs mer