Näringslivsfrukost 14 september

Välkommen på frukost mitt i näringslivet! Vi bjuder på näringslivsinfo, nätverk och inspiration. Varje tillfälle har olika teman!

Datum: Onsdag 14 september

Tid och plats: 08:00 – 09:00 (frukost från 07:30) Sky bar på Hotell Plaza

Tema och program: Hållbarhet

Morgonen kommer ge dig tips och inspiration kring hållbarhet utifrån olika perspektiv. Våra företagsgäster bjuder på konkreta exempel på hur det är att driva ett företag med hållbarhetsfokus samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart samhälle. Du kommer även få information om vilken hjälp och stöttning du kan få för att skapa långsiktig tillväxt i företaget.

 

PROGRAM

Skafferiet Västerås – Ekologiska produkter i en förpackningsfri butik

Hållbarhetsrådgivning hos Almi – Rådgivning som hjälper företag med långsiktig tillväxt

Lokala hjälpen – Gör det enkelt för företag att hjälpa dem som hjälper

Energirådgivning på Västerås stad

Coompanion – Främjar kooperativt företagande

Återbygget – Socialt företag som skapar cirkulära flöden i byggsektorn

 

Vad är Näringslivsfrukost?

Ett möteskoncept för morgonpigga företagare i Västerås! Vi ses under soluppgången på Sky bar där vi kombinerar nätverk, information och inspiration. Varje träff har olika teman! Under morgonen får du koll på vad som händer inom aktuellt tema, nyheter, råd och tips från Västerås företagsfrämjande aktörer och Västerås stad samt får möjlighet att träffa och lyssna till andra företag.