Företagare fortsatt nöjda med Västerås stad i NKI mätning

Bild på skulptur av aseaströmmen.
Publicerat: 22 apr. 2021

Företagare i Västerås ger kommunens service fortsatt bra omdöme och särskilt serveringstillstånd får ett mycket högt betyg. Västerås stad ligger kvar på 75 i Nöjd Kund Index (NKI) från de senaste två åren.

Västerås stad arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat. Ett arbete som sker i förvaltningarna med stöd av oss. Västerås ingår i en nationell servicemätning som årligen mäter kommunernas myndighetsutövning för företagare vilket resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). I undersökningen ingick 188 kommuner och 17 förbund/gemensamma förvaltningar för 2020 års ärenden.

Västerås har hög placering bland jämförbara kommuner

För 2020 års hantering av ärenden bibehåller Västerås glädjande nog sitt NKI på 75. Företagen är fortsatt nöjda med Västerås stads service och ärendehantering och bland jämförbara kommuner ligger Västerås på en hög placering. Svarsfrekvensen på 55 procent, vilket motsvarar 520 svar, är också bra särskilt med tanke på att undersökningen pausades i några månader på grund av pandemin.

Målet är ett NKI på minst 70 i alla myndighetsområden

NKI för Västerås stad hamnar överlag på en mycket bra nivå. Målet är att alla myndighetsområden ska ha minst 70 i NKI, vilket räknas som högt betyg och gröna siffror i undersökningen.

Nytt för i år- upphandling mäts

De sju myndighetsområdena som ingår i undersökningen är Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och nytt för i år även Upphandling. Upphandling mäts med en egen typ av enkät i ett Nöjd Upphandlings Index. Förra årets undersökning analyserades grundligt och alla verksamheter har fokuserat på sin utveckling baserad på analysen vilket har gett fortsatt gott resultat. Västerås marknad & näringsliv AB har en roll som samordnare i arbetet och driver bland annat en styrgrupp för NKI-arbetet där strategiska beslut för det gemensamma arbetet fattas.

– Jag vill börja med att tacka alla företag som svarat på enkäten. Det är ett viktigt underlag för att fortsätta jobba med kommunens ärendehantering. Det är oerhört glädjande att företagen ger stadens myndighetsutövande och service ett fortsatt gott betyg, det är ju i dessa möten som kommunen har sin största kontaktyta med näringslivet. Och med tanke på alla utmaningar vi ställdes inför 2020 i hanterandet av pandemin så är vi särskilt glada över detta fina resultat, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör Västerås stad och vd för Västerås marknad& näringsliv AB.

Nedan visas resultatet för de sex myndighetsområden som mäts i NKI samt resultatet för Upphandling som mäts i Nöjd Upphandlings Index.  2019 års resultat inom parentes:

Brand: NKI – (NKI 78).  (inte tillräckligt många inrapporterade ärenden)
Bygglov: NKI 72 (NKI 70).
Markupplåtelse: NKI 78 (NKI 76).
Miljöskydd: NKI 77 (NKI 75).
Livsmedel: NKI 73 (NKI 74).
Servering: NKI 85 (NKI 83).
Upphandling: NUI 63 nytt (Rikssnittet 63)

Information om undersökningen

Västerås stad ingår i en servicemätning som kallas ”Löpande insikt”, vilken mäter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Västerås stad. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sju myndighetsområden; Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Upphandling.

Läs mer om undersökningen här

 

Kontaktperson

Porträtt: Maria Kaya Spennare. Fotograf: Matilda Hildingsson

Maria Kaya Spennare

Strateg

021-39 51 00 | 072-084 07 82

maria.kaya.spennare@vasteras.se


Läs fler artiklar:

Harju Elekter etablerar tillverkningsanläggning i Västerås

22 sep. 2021

Harju Elekter levererar system och utrustning för eldistribution, kommunikation och automation. Nu står det klart att företaget ska öppna upp en ny tillverkningsanläggning i Västerås och cirka 60 arbetstillfällen kommer att förläggas till denna nya enhet.

Läs mer
Finax etablerar i Västerås - fokus på närproduktion

14 apr. 2021

Finax, som ägs av Abdon Food AB etablerar sig på Hacksta i Västerås, logistikområdet som lockar allt fler livsmedelsrelaterade företag. Etableringen bekräftar Västerås optimala geografiska läge och för Finax innebär satsningen en utökad produktion närmare sina kunder och förbättrad klimatpåverkan genom minskade transporter.

Läs mer
Bombardier öppnar globalt innovationscenter på Finnslätten

06 okt. 2020

Nu står det klart att Bombardier Transportation etablerar ett nytt globalt test och teknologicenter på Finnslätten i Västerås. Det blir ett unikt state-of-the-art centrum där produktion och ingenjörsfunktioner flyttar samman i en stor gemensam anläggning och dessutom bygger man ut och öppnar upp befintliga labb för externa användare och samarbeten.

Läs mer
Northvolt expanderar kraftigt på Finnslätten i Västerås

30 sep. 2020

Northvolt attraherar ytterligare USD600m (motsvarande ca 5.4 miljarder SEK) både från industriella och finansiella investerare men också från entreprenörer som Daniel Ek, Spotify och Cristina Stenbeck, Stenbecksfären. Kapitalet ska användas till en fortsatt uppbyggnad av FoU- verksamhet samt utökad produktions- och återvinningskapacitet.

Läs mer
Vision Finnslätten – skapar en hub för världsledande företag

19 maj 2020

Fler och fler väljer att bo och arbeta i Västerås. Fler invånare betyder också mer och bredare kompetens. Finnslätten är redan i dag en plats där världsledande bolag utvecklar morgondagens produkter och tjänster inom områden såsom energi, batteri och elektrifiering av tunga fordon samt automation och robotik.

Läs mer
Mälarporten – den djärvaste satsningen någonsin!

15 maj 2020

I projekt Mälarporten sker en stadsutveckling i området kring Västerås centralstation. Här skapas en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation kommer att prägla varenda kubikmeter.

Läs mer
Visa alla artiklar