Rådslaget 21 november

Rådslaget är årets stora träff för näringslivet! Välkommen till en förmiddag där vi inspireras, bygger stolthet och samtalar om näringslivet i Västerås.

Datum: Måndag 21 november

Tid och plats: 08:30 – 12.00 på The Steam Hotel, Västerås

Årets tema: Platsen Västerås betydelse för näringslivet

Västerås växer och utvecklas. Konkurrensen om att attrahera människor, företag och investeringar är stor och platsens attraktionskraft är en viktig bidragande faktor för att lyckas. Att ha ett tydligt platsvarumärke, dvs. egenskaper och värden att förmedla till omvärlden, bidrar till att öka stoltheten och attraktionskraften för Västerås.

Så hur uppfattar du som företag platsen Västerås? Vad vill man att Västerås ska identifieras med och på vilket sätt är platsen ibland avgörande för en verksamhet? Detta är frågor vi kommer att behandla på Rådslaget. Och självklart får du som deltagare dela med dig av din uppfattning om Västerås, om du vill!

 

Program: uppdateras inom kort!

 

Om Rådslaget

Rådslaget är en samlingsplats för näringslivet. Det arrangeras årligen av Invest Västerås tillsammans med Näringslivsrådet som består av representanter för näringslivet och Västerås stad. Inbjudna är Västerås företag, politiker och tjänstemän.


Fler möten och evenemang

Näringslivsfrukost 16 november

Välkommen på frukost mitt i näringslivet! Vi bjuder på näringslivsinfo, nätverk och inspiration. Varje tillfälle har olika teman!

Läs mer