Företagare i Västerås

Vy över Västerås från Mälaren. Foto: Mostphotos

Det är enkelt att vara företagare i Västerås och allt fler upptäcker fördelarna med att bedriva verksamhet här. Invest Västerås arbetar för att ge företag i Västerås bättre förutsättningar att växa och utvecklas.

Näringslivsservice

Invest Västerås stärker och utvecklar Västerås näringsliv. Vi ger råd och förmedlar kontakter till nya och befintliga företagare. Hos oss får du hjälp både vid expansion och nyetablering. Vi har de rätta kontaktvägarna inom den kommunala organisationen men också inom det företagsfrämjande systemet. Det kan exempelvis handla om samordning av olika tillstånd du behöver för din verksamhet, hjälp att hitta rätt lokal eller mark samt lotsning till rätt företagsfrämjande aktör.

Varje år gör vi många företagsbesök för att se vilka frågor och utmaningar företagen ställs inför. Genom aktiviteter, möten och analyser jobbar vi för ett starkt och positivt företagsklimat i Västerås.

Starta nytt företag

Genom att skapa en bra grund för ditt företagande får du den bästa möjliga starten.

Det finns många olika aktörer som kan hjälpa dig att utveckla din affärsidé och starta företag i Västerås.

Läs mer och få tips kring att starta nytt företag i Västerås

Västerås företagsregister

I Västerås företagsregister kan du hitta och söka på alla aktiva företag och organisationer med fysiskt arbetsställe inom Västerås kommun.

Här kan du uppdatera dina företagsuppgifter och på det sättet få viktig information från oss samt möjligheten att bli nådd och sökbar av andra företag.

Läs mer och utforska Västerås företagsregister

Driva och utveckla företag

Västerås har en väl utvecklad infrastruktur med flertalet stödjande aktörer för dig som företagare. Här finns innovationsmiljöer och nätverk där du hittar företag och samverkansmöjligheter för att kunna driva och utveckla din verksamhet.

Läs mer och få tips kring att driva och utveckla företag i Västerås

Näringslivsinfo

Några gånger per år skickar vi ett mejl till Västerås företag med näringslivsinformation i syfte att underlätta företagandet. Det kan handla om tips på möten och seminarier, stöd att söka, länkar till företagsfrämjande aktörer eller nyheter från Västerås stad. Samt en hel del inspiration!

Läs och anmäl dig till näringslivsinfo

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV: