Förstudie cirkulär ekonomi

bild på industriarbetare

Just nu genomförs en förstudie för att se vilka möjligheter det finns för att samverka samt optimera resurser och energianvändning inom tillverkningsindustrin i Västerås.

Beviljat stöd för förstudie om cirkulär ekonomi för tillverkningsindustrin

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft och företag som inte förnyar sig och tar tillvara på den gröna omställningens möjligheter riskerar att slås ut.  Den här förstudien kommer att bedrivas som ett pilotprojekt bland framförallt Finnslättens små och medelstora företag i samverkan med de större. Förstudien pågår under 2023-2024, är EU-finansierad och görs med stöd från Region Västmanland

 

Restprodukter i ett företag kan vara insatsvaror för ett annat

Förstudien ska analysera om restprodukter i ett företag kan vara insatsvaror för ett annat. Den ska även analysera om det finns andra processer eller strukturella lösningar som kan samverkas. Förstudien kommer även att svara på om nya verksamheter har potential att skapas samt se över och ge förslag på hur en organisering av ett sådant genomförandearbete skulle kunna se ut. Målet är att ett beslut om kommande satsning ska kunna göras baserat på resultaten från förstudien.

Fakta 

Längd: 09/2023 – 05/2024

Total budget: 1 123 131 kronor

EU-finansiering: 449 252 kronor

”Industrin står idag för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp och att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning är en av de svåraste utmaningarna som mänskligheten står inför. Företag inom industrin har potential att samverka mer med varandra, för att skapa nya hållbara verksamheter och vi hoppas att denna förstudie ska hjälpa dem att se nya möjligheter för att maximera användningen av sina produkter.”

– Monica Hed Johansson,  projektledare för förstudien

Monica Hed Johansson

Utvecklingsstrateg

021- 39 02 89 | 073-702 81 69

monica.hed.johansson@vasteras.se

Logotyp, Medfinansieras av Europeiska unionen.