Mälarporten – den djärvaste satsningen någonsin!

I projekt Mälarporten sker en stadsutveckling i området kring Västerås centralstation. Här skapas en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation kommer att prägla varenda kubikmeter.

När resandet ökar ställer det krav på en centralstation med bra tillgänglighet, bra samordning och smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och gång. Därför behöver hela centralstationen och området omkring byggas om, för att möta och välkomna framtidens tåg och trafik, fler pendlare, nya västeråsare och nya besökare. Här kommer allt samlas som kännetecknar vår stad – viljan att tänka nytt, innovativt och miljösmart.

Ett helt nytt landmärke

Västerås centralstation blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här. Västerås nya centralstation möjliggör smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och gång, och byggs för att lätt kunna anpassas till framtidens färdsätt. I samband med att resecentrum byggs planeras det för en helt ny stadsdel med närhet till kollektivtrafiken, citykärnan och vattnet. I detaljplanen planeras för nya bostäder, kontor och allmänna utrymmen i nära anslutning till centralstationen. Alla med framträdande arkitektur.

Läs mer om projekt Mälarportens här!

Läs fler artiklar:

Vision Finnslätten – skapar en hub för världsledande företag

Fler och fler väljer att bo och arbeta i Västerås. Fler invånare betyder också mer och bredare kompetens. Finnslätten är redan i dag en plats där världsledande bolag utvecklar morgondagens produkter och tjänster inom områden såsom energi, batteri och elektrifiering av tunga fordon samt automation och robotik.

Läs mer